آموزش تعمیر فلش مموری

چگونه فلش مموری خراب را تعمیر کنیم ؟